Amnesty International Moldova

Amnesty International este o mișcare globală de peste 7 milioane de oameni angajată să apere pe cei cărora li s-a refuzat dreptatea sau libertatea.

„Inițierea litigiilor cu caracter strategic în cazuri de încălcare a drepturilor omului și a normelor procesual-penale aplicate la reţinere de către organele de poliție a persoanelor bănuite sau învinuite de comiterea infracțiunilor”.

Descrierea Programului Legal Professionals RO RU-002

Proiectul va fi implementat de către Amnesty International Moldova în comun cu experţii – avocaţii publici Natalia MOLOŞAG şi Veronica MIHAILOV-MORARU (BAA „Avocaţii Publici”).

Proiectul are drept scop: schimbarea practicilor defectuoase ale organelor de urmărire penală prin intermediul litigării strategice a 3 cazuri de rele practici, abuz de serviciu ale colaboratorilor de poliţie, la etapa reţinerii sau/şi arest preventiv. Proiectul urmărește să evidenţieze, să explice, să elaboreze și să aplice strategii de contracarare a relelor practici, utilizate de poliţiştii de sector, lucrătorii operativi ai MAI, ofiţerii de urmărire penală şi procurori în procedura de reţinere a persoanelor suspectate de comiterea infracţiunii, fapt ce duce atât la încălcarea obligaţiilor procesuale ale reprezentanţilor statului, cât şi la ignorarea obligației de a proteja drepturile omului.

Dosarele instrumentate de acest proiect vor readuce la masa de discuţii a Ministerului Justiţiei şi a Parlamentului probleme ce țin de respectarea anumitor drepturi ale persoanei reținute/arestate și ale apărării, cum ar fi: accesul nelimitat şi necondiţionat al avocatului la clientul său; dreptul la întrevederi confidenţiale cu persoana reţinută, într-un spaţiu special amenajat și sigur; respectarea efectivă a dreptului persoanei reţinute la interpret/traducător; posibilitatea de a contesta imediat şi eficient acţiunile ilegale ale colaboratorilor de poliţie prin care s-au îngrădit drepturile persoanei la informare, la contactarea rudelor, la traducător, la asistenţa medicală, la tratament decent şi uman, la tăcere, etc.