Amnesty International Moldova

Amnesty International este o mișcare globală de peste 7 milioane de oameni angajată să apere pe cei cărora li s-a refuzat dreptatea sau libertatea.

Forum

  • Lecții învățate în cadrul școlilor de vară 2016
   • Formulăm sarcini clare
   • Sarcinile trebuie să corespundă obiectivelor propuse, competențelor.
   • Ne documentăm, ca să înțelegem tema ce urmează s-o predăm foarte bine
   • Ca și temă pentru acasă, formulăm sarcini de observație, reflectare.
   • Dozăm informația.
   • Studiile de caz trebuie să fie relevante, actuale.
   • Nu aglomerăm o lecție cu multe studii de caz. Ideal – 1 studiu de caz per lecție.
   • La fiecare etapă a lecției, identificăm un spațiu pentru reflecție.
   • Formulăm întrebări deschise, clare, de debrifare.
   • Încurajăm gândirea critică.
   • Tot ce spun elevii în clasă – este corect.
   • Aplicăm cunoștințele (formulăm o petiție, un demers etc)
   • Nu utilizăm multe metode de predare în cadrul unei singure lecții.
   • Propriile convingeri nu trebuie să afecteze competențele de învățare.
   • Înțelegem copilul și copilăria.
   • Îl ajutăm să se dezvolte în siguranță.
   • Rezervăm spațiu pentru feedback.
   • Încurajăm libera exprimare.
   • Nu ne impunem punctul de vedere.
   • Argumentăm.
   • Învățăm elevii să formuleze indicatori clari pentru fiecare drept studiat.
   • Toate acțiunile trebuie să fie gândite în contextul unui drept.
  • 778
   0