Amnesty International Moldova

Amnesty International este o mișcare globală de peste 7 milioane de oameni angajată să apere pe cei cărora li s-a refuzat dreptatea sau libertatea.

Media: |

Amnesty International Moldova a semnat un acord de cooperare cu INJ

20160822_134627

20160822_134627

Directorii executivi ai Amnesty International Moldova și Institutului Național al Justiției, Cristina Pereteatcu și Diana Scobioală, au semnat, la data de 22 august curent, un Acord de Colaborare în vederea promovării și respectării drepturilor omului, implementarea acestora în sfera legislativă și în cea a instruirii profesionale.

Acordul va crea premise favorabile pentru prevenirea încălcărilor drepturilor și libertăților fundamentale ale omului prin instruirea comună a beneficiarilor INJ în domeniul combaterii discriminării,torturii, tratamentelor inumane și degradante.

Conform documentului, Amnesty International Moldova și Institutul Național al Justiției vor identifica necesitățile de instruire în domeniul drepturilor omului a judecătorilor, procurorilor și a altor specialiști care contribuie la înfăptuirea justiției, vor elabora programe de dezvoltare profesională a acestora, vor forma formatori în domeniul protecției drepturilor și libertăților fundamentale ale omului, vor realiza acțiuni comune îndreptate spre dezvoltarea legislației naționale și aplicarea standardelor internaționale în acest sector etc.

^A8817638F2F64FA438418D97FA1CBC2BC5338F82C3682ACF1B^pimgpsh_thumbnail_win_distr

Comentariile sunt închise