Amnesty International Moldova

Amnesty International este o mișcare globală de peste 7 milioane de oameni angajată să apere pe cei cărora li s-a refuzat dreptatea sau libertatea.

Media: |

Parlamentul Republicii Moldova a făcut un pas important pentru prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței domestice

The March took place in Kyiv 8.03.2020, there were over 3000 participants. The main demand of the participants was the ratification of the Istanbul Convention and combating domestic violance. 
Police ensured proper protection of the rally.  

Parlamentul Republicii Moldova a făcut un pas important pentru prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței domestice prin ratificarea convenției de la Istanbul.  Convenția sete considerată  etalonul de aur” care poate salva viețile a milioane de femei și fete, inclusiv și a celora din Republica Moldova.

Violența împotriva femeilor, inclusiv violența domestică, este un fenomen amplu. Restricțiile impuse de pandemia de COVID-19 a înrăutățit situația violenței domestice. Femeile și fetele au fost supuse unui risc mai mare de violență în familie, inclusiv abuzuri sexuale. În plus, pandemia a evidențiat lacunele legislative referitor la apărarea victimelor violenței domestice.

Convenția Consiliului Europei privind prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței domestice, denumită și Convenția de la Istanbul, este un tratat revoluționar care include îndrumări clare cu privire la modul în care statele pot și ar trebui să acționeze pentru a face din Europa o regiune liberă de violența pe criteriu de gen.

CUM CONVENȚIA DE LA ISTANBUL PRIVIND VIOLENȚA ÎMPOTRIVA FEMEILOR VA SALVA VIEȚI ÎN MOLDOVA:

 

 1. Convenția este standardul de aur” pentru prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței domestice

Convenția de la Istanbul este cel mai mare tratat internațional conceput special pentru combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței domestice. Acesta stabilește standarde minime pentru guvernele europene pentru prevenirea, protejarea și urmărirea penală a violenței împotriva femeilor și a violenței domestice.

Convenția include obligațiile statelor de a stabili mecanisme de protecție și sprijin pentru a răspunde violenței împotriva femeilor, cum ar fi:

 • organizarea unui număr suficient de adăposturi pentru supraviețuitorii violenței de gen și a violenței domestice
 • crearea de centre de criză pentru supraviețuitorii violenței sexuale
 • organizarea de linii de asistență gratuite non-stop
 • implementarea programelor de consiliere psihologică și asistență medicală pentru supraviețuitorii violenței.
 1. Convenția protejează toate femeile și fetele, fără discriminare.

Un element cheie al Convenției de la Istanbul este obligația de a pune în aplicare prevederile sale fără discriminare. Femeile lesbiene, bisexuale, trans și intersexuale care se confruntă cu prejudecăți și ostilități adânc înrădăcinate în întreaga Europă au dreptul la protecție și la despăgubiri în temeiul acestui tratat, la fel ca toți cei care suferă violență domestică. Convenția de la Istanbul conține în special, dispoziții specifice pentru femeile și fetele refugiate și migranți.

Convenția de la Istanbul specifică mai multe forme de violență de gen împotriva femeilor:

 • violența psihologică
 • urmărirea
 • violență sexuală (inclusiv viol)
 • căsătoria forțată
 • mutilarea genitală a femeilor
 • avortul forțat
 • sterilizarea forțată
 • hărțuire sexuală
 1. Accentul este pus pe eliminarea prejudecăților și a stereotipurilor

Violența împotriva femeilor este adânc înrădăcinată din cauza echilibrului inegal de putere dintre femei și bărbați în societate. În plus, prejudecățile, stereotipurile de gen și practicile proaste perpetuează ideea că femeile sunt inferioare bărbaților.

Convenția de la Istanbul transmite un mesaj clar în fața tuturor acestor prejudecăți dăunătoare: nu există nicio justificare pentru violență și rele tratamente.

Convenția se bazează pe definiția violenței împotriva femeilor ca violență îndreptată împotriva unei femei pe motiv că este femeie sau violență care afectează în mod disproporționat femeile. Deși mai puțin frecvente, bărbații se confruntă și cu o formă de violență domestică, iar Convenția solicită guvernelor să recunoască această violență și să aplice prevederile acesteia tuturor victimelor violenței domestice, indiferent de sex sau identitate de gen.

 1. Nu există nimic controversat în Convenția de la Istanbul

Nu există o agendă ascunsă în Convenția de la Istanbul. Singurul său scop este prevenirea violenței împotriva femeilor și fetelor și a violenței domestice. Cu toate acestea, campaniile de dezinformare în jurul utilizării termenului „gen” și afirmațiile false ale unor guverne și grupuri de interese conform cărora Convenția subminează conceptul de „familie tradițională” duc la retragerea mai multor țări din ratificarea Convenției.

 1. Patru obiective: Prevenție, Protecție, Persecutare și Politici coordonate

Convenția de la Istanbul este un pas major către un răspuns cuprinzător și armonizat pentru asigurarea unei vieți libere de violență pentru toate femeile și fetele din și din afara Europei. Obligațiile sale acoperă patru domenii de acțiune, denumite adesea cele patru „Ps”. Acestea sunt:prevenirea violenței împotriva femeilor, protejarea victimelor, urmărirea penală a făptașilor, precum și implementarea politicilor cuprinzătoare și coordonate aferente. Aceste patru obiective principale cuprind diverse prevederi, inclusiv măsuri legale și practice menite să declanșeze schimbări concrete în răspunsurile naționale la violența împotriva femeilor și violența în familie. Infografia de mai jos explică ce înseamnă acest lucru în detaliu.

Foto: Amnesty International Ucraina

Comentariile sunt închise