Amnesty International Moldova

Amnesty International este o mișcare globală de peste 7 milioane de oameni angajată să apere pe cei cărora li s-a refuzat dreptatea sau libertatea.

Media: |

Seminar la tema: Evoluțiile recente ale jurisprudenței Curții Europene a Drepturilor Omului

cedo-1920x1020-c-default

 

La data de 27 septembrie 2021, Institutul Național al Justiției în colaborare cu Amnesty International Moldova au organizat un curs de instruire de 8 ore la tema: „Evoluțiile recente ale jurisprudenței Curții Europene a Drepturilor Omului”.

Instruirea a fost orientată spre îmbunătățirea cunoștințelor asistenților judiciari, grefierilor și a consultanților procurorilor pe dimensiunea jurisprudenței Curții Europene a Drepturilor Omului. În cadrul instruirii, a fost prezentată sinteza jurisprudenței CtEDO pe cauzele recente, inclusiv și pe cauzele împotriva Republicii Moldova. Programul de instruire a inclus și familiarizarea participanților cu istoricul jurisprudenței CtEDO, căutarea consensului național și internațional în raport cu marginea de aprecierea a statului și cauzele pendinte la CtEDO împotriva Republicii Moldova.

În calitate de formatori a fost Oleg Rotari, agent guvernamental al Republicii Moldova și, Ion Cojocari, Coordonator de Program Advocacy Amnesty International Moldova.

Cursul de instruire reprezintă o serie de ședințe, ce au ca scop instruirea continuă a profesiilor juridice în domeniul drepturilor omului.

INJ and AIM

Adaugă comentariu