Amnesty International Moldova

Amnesty International este o mișcare globală de peste 7 milioane de oameni angajată să apere pe cei cărora li s-a refuzat dreptatea sau libertatea.

Profesioniştii pentru Drepturile Omului

Descrierea Programului Legal Professionals RO RU-002

Este un program destinat promovării principiilor şi valorilor drepturilor omului, trasând calea de comunicare cu purtătorii drepturilor omului şi profesioniştii-apărători ai acestora (avocaţi, procurori, judecători, poliţişti). Programul este axat pe prevenirea şi combaterea torturii şi discriminării, unul din proiectele recente de succes fiind Proiectul „Litigarea Strategică – Stop Tortura în Moldova„.

Programul este creat în conformitate cu Planul Strategic al Amnesty International Moldova pentru 2011-2016 şi cu Planul Strategic Integrat al Amnesty International 2010-2016 şi este destinat protejării oamenilor de la violenţe din partea actorilor de stat şi neguvernamentali, apărării libertăţii de expresie a oamenilor libertăţii contra discriminării, promovării drepturilor omului pentru crearea soluţiilor. Una din activităţile de bază ale Programului fiind organizarea lunară a ‘Cluburilor Avocaţilor’ – instruirea continuă a avocaţilor în domeniul protecţiei drepturilor omului.

Principiile de bază ale Programului sunt:

1. Promovarea Drepturilor Omului prin instrumente educaţionale între avocaţi, procurori şi ofiţeri de poliţie;
2. Promovarea imaginii Amnesty International Moldova în calitate de organizaţie profesionistă de bază pentru Drepturile Omului din Moldova;
3. Asigurarea expertizei juridice la diferite nivele după necesitate.

Se anexează:Ghidul Recomandări pentru Combaterea torturii în Republica Moldova„.

Coordonator al Programului
„Profesioniştii pentru Drepturile Omului”
Igor Stoica