Amnesty International Moldova

Amnesty International este o mișcare globală de peste 7 milioane de oameni angajată să apere pe cei cărora li s-a refuzat dreptatea sau libertatea.

Amnesty International Moldova, CReDO, IDOM, „Memoria”, Promo-LEX: „Reformele costă milioane, dar nimic nu ne costă să renunţăm la tortură.”

 

COMUNICAT DE PRESĂ
24 iunie 2010

Joi, 24 iunie, Chişinău – Astăzi un şir de organizaţii non-guvernamentale pentru apărarea drepturilor omului, au desfăşurat o conferinţă de presă dedicată Zilei Internaţionale a o­nU pentru Susţinerea Victimelor Torturii – 26 iunie. Amnesty International Moldova, Centrul de Resurse pentru Drepturile Omului [„CReDO”], Institutul pentru Drepturile Omului din Moldova „IDOM”, Centrul pentru Reabilitarea Victimelor Torturii “Memoria” şi Asociaţia Promo-LEX au cerut autorităţilor din Republica Moldova să-şi o­noreze angajamentele internaţionale cu privire la prevenirea torturii, reabilitarea victimelor torturii, şi combaterea impunităţii.

„Cu toate că Parlamentul Republicii Moldova a introdus la 30 iunie 2005 în Codul Penal pedeapsa pentru aplicarea torturii şi a ratificat la 30 martie 2006 Protocolul Opţional al Convenţiei o­nU împotriva Torturii, nu am observat o îmbunătăţire semnificativă a situaţiei,” a declarat Ion Guzun, Coordonator de Proiecte, „IDOM”.

În ultimele Rapoarte Anuale ale Amnesty International se spune că tortura şi relele tratamente sunt aplicate în mod constant deţinuţilor, în special în secţiile de poliţie. În Moldova asta rămâne o problemă de sistem. Amnesty International a atras de nenumărate ori atenţia la faptul că tortura e percepută ca un lucru obişnuit şi de rutină atât de structurile de forţă cât şi de populaţie, fapt ce duce la impunitate totală. Oamenii de rând devin tot mai vulnerabili din cauza lipsei culturii Drepturilor Omului atât în Moldova cât şi în regiune.

“În ciuda aspiraţiilor Republicii Moldova de a deveni un stat european veritabil, aceasta se află încă în spatele lumii dezvoltate atunci când vine vorba de a proteja drepturile fundamentale ale omului pentru toţi,” a declarat Cristina Pereteatcu, Directorul Executiv Amnesty International Moldova. „În timp ce ceilalţi membri ai familiei Europene vorbesc despre încălcarea drepturilor economice, sociale şi culturale, noi încă mai trebuie să eliminăm vechile baraje din calea spre un stat de drept.”

În ultimii ani, fenomenul torturii în RM a făcut un număr foarte mare de victime primare şi secundare. Conform angajamentelor internaţionale, reabilitarea complexă a acestor persoane este o responsabilitate directă a statului. Noi regretăm faptul, că nici actuala guvernare nu a abordat adecvat acest subiect, fiind distantă şi superficială faţă de nevoile şi problemele victimelor torturii,  ale familiilor lor, dar şi faţă de echipa RCTV Memoria, care de peste 10 ani de zile depune eforturi enorme pentru a supravieţui ca o­nG şi pentru a susţine supravieţuitorii torturii din Moldova, – a spus Ludmila Popovici, Directorul Executiv al Centrului „Memoria”.

„Multiplele condamnări ale Moldovei la nivel internaţional au demonstrat că aplicarea torturii şi impunitatea poliţiştilor rămân o problemă predominantă”, – a subliniat Ion Manole, Preşedintele Asociaţiei Promo-LEX. – „Tortura în masă şi relele tratamente din aprilie 2009 au demonstrat fără echivoc scara alarmantă a problemei.”

Sergiu Ostaf, CreDO: “Nu e suficient să faci declaraţii de intenţie – timpul deja a trecut pentru retorica repetitivă. E timpul acţiunilor care produc schimbări sistemice, care pot eradica tortura şi crea condiţii umane în locurile de detenţie până la liberalizarea regimului de vize cu UE.”

Informaţii suplimentare:

Pe data de 26 iunie 1987 a intrat în vigoare Convenţia o­nU Împotriva Torturii. În anul 1997 Adunarea Generală a o­nU, prin rezoluţia 52/149, a declarat ziua de 26 iunie drept Zi Internaţională a o­nU pentru susţinerea victimelor torturii. Scopul acestei decizii este eradicarea torturii şi aplicarea efectivă a Convenţiei împotriva torturii şi altor pedepse şi tratamente cu cruzime, inumane sau degradante.

În conformitate cu legislaţia internaţională, s-a impus o interdicţie absolută asupra aplicării torturii şi altor pedepse şi tratamente cu cruzime, inumane şi degradante.

Pentru mai multe informaţii, contactaţi:

Amnesty International Moldova: Cristina Pereteatcu, Director Executiv, +373 22 83 58 08, ext. 20; director@amnesty.md; www.amnesty.md

CReDO: Sergiu Ostaf, Director, +373 22 21 28 16; ostaf@credo.md; www.credo.md

IDOM: Ion Guzun, Coordonator de Proiecte, +373 22 83 84 08; ion.guzun@idom.md; www.idom.md

RCTV „Memoria”: Ludmila Popovici, Director Executiv, +373 22 72 49 33; memoria@mdl.net; www.memoria.md  
 
Asociaţia „Promo-LEX”: Ion Manole, Preşedinte, +373 22 44 96 26; info@promolex.md; www.promolex.md  

Adaugă comentariu