Amnesty International Moldova

Amnesty International este o mișcare globală de peste 7 milioane de oameni angajată să apere pe cei cărora li s-a refuzat dreptatea sau libertatea.

Clubul Avocaților: “Jurisprudența internațională privind protecția libertății de exprimare în raport cu discursul instigator la ură”

Clubul avocatilor

În data de  11 iunie 2021, Amnesty International Moldova în parteneriat cu Centrul de Instruire a Avocaților a organizat o instruire la tema: „Jurisprudența internațională privind protecția libertății de exprimare în raport cu discursul instigator la ură”. Cursul de instruire a fost facilitat de către Domnul Ion Cojocari, doctorand, avocat și coordonator de program Amnesty International Moldova..

În cadrul instruirii, avocații și avocații-stagiari au analizat și au discutat cele mai relevante cauze pe discursul instigator la ură în raport cu libertatea de exprimare la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului și Comitetul ONU pentru Drepturile Omului. În cadrul instruirii, participanții sau familiarizat cu sistemul ONU, Consiliului ONU pentru Drepturile Omului, Procedurile Speciale și multe altele. Au fost abordate cele mai relevate subiecte cu referire la modalitățile practice de a depune cereri individuale către organismele internaționale.

Clubul Avocaților reprezintă o serie de ședințe lunare, ce au ca scop instruirea continuă a avocaților și avocaților-stagiari în domeniul drepturilor omului.

Adaugă comentariu