Amnesty International Moldova

Amnesty International este o mișcare globală de peste 7 milioane de oameni angajată să apere pe cei cărora li s-a refuzat dreptatea sau libertatea.

Consiliul National pentru Curriculum a aprobat curricula pentru cursul opțional Educație pentru Drepturile Omului, ciclurile primar și gimnazial

26805221_1993085434298915_6561762873314583076_n

La data de 10 mai a fost avizat pozitiv și aprobat curriculum-ul Educație pentru Drepturile Omului (EDO) și Educație pentru Cetățenie Democratică (ECD),  Amnesty International Moldova de către Consiliul Național pentru Curriculum și Ministerul Educației, Culturii și Cercetării din RM.

Consiliului Național pentru Curriculum a aprobat setul de materiale pentru cursul opțional ”Educație pentru Drepturile Omului”:

  • Curriculum-ul la disciplina opțională ”Educație pentru Drepturile Omului/Educație pentru cetățenie democratică”, ciclul primar.
  • Curriculum-ul la disciplina opțională ”Educație pentru Drepturile Omului/Educație pentru cetățenie democratică”, ciclul gimnazial.
  • Auxiliarele didactice pentru curs.

EDO /ECD se concentrează, pe ceea ce elevii ar trebui să fie capabili să facă. În acest proces, obiectivul este acela de a sprijini elevii să devină tineri cetățeni care:

– cunosc drepturile omului și au înțeles condițiile/factorii de care depinde realizarea acestora (învățarea „despre” democrație și drepturile omului);

– iau experiența școlii ca pe o microsocietate care respectă libertățile și egalitatea elevilor săi și au fost pregătiți pentru exercitarea drepturilor lor și pentru respectarea drepturilor celorlalți (învățarea „prin” democrație și drepturile omului);

– sunt capabili și încrezători să-și exercite drepturile, cu un simț de responsabilitate matur față de ceilalți și față de comunitatea lor (învățarea „pentru” democrație și drepturile omului).

Curricula și auxiliarele didactice pentru cursul opțional Educație pentru Drepturile Omului și Educație pentru Cetățenie Democratică, pentru ciclul primar și gimnazial integral, au fost elaborate de Amnesty International Moldova în anul 2017.

În anul de învățământ 2017-2018 materialele au fost pilotate în 22 de școli. În procesul de pilotare au fost implicați circa 700 de elevi. Profesorii care au pilotat materialele cursului, au completat Fișe de Reflecții după fiecare lecție, care au fost transmise autorilor și experților din cadrul proiectului. Feedback-ul a fost analizat și în cadrul ședințelor lunare de monitorizare și evaluare, cu profesorii care au pilotat cursul, autorii și experții. Astfel, atât profesorii, cât și elevii au contribuit la îmbunătățirea materialelor.

Educația pentru Drepturile Omului/Educația pentru Cetățenie Democratică urmărește dezvoltarea competențelor de a înțelege semnificația drepturilor și responsabilităților omului pentru funcționarea unei societăți democratice (grup, clasă, familie, școală); de a acționa pentru a-și revendica/solicita drepturile de la titularii de obligații; de a acționa pentru respectarea și promovarea  DO  în comunitate/societate; de a manifesta atitudine în cazurile de respectare a drepturilor și îndeplinire a obligațiunilor în asigurarea unei societăți democratice; de a adopta un comportament pro-social/pro-activ în diverse situații cotidiene și în cazurile de nerespectare a drepturilor; în  asigurarea respectării normelor statului de drept; în asigurarea funcționării societății democratice.

Amnesty International promovează Educația pentru drepturile Omului la nivel internațional, în peste 150 de țări ale lumii în care activează. Metodele sunt diferite – de la educație formală și neformală și cursuri specializate, până la activități de instruire on-line sau prin intermediul platformelor de socializare – în funcție de contextul social, cultural, politica educațională locală.

Adaugă comentariu