Amnesty International Moldova

Amnesty International este o mișcare globală de peste 7 milioane de oameni angajată să apere pe cei cărora li s-a refuzat dreptatea sau libertatea.

Drepturile Omului în Republica Moldova: Raport Anual 2020

Human rights across the world 2016

Reacția guvernului la COVID19 a provocat îngrijorare cu privire la respectarea drepturilor omului, inclusiv în ceea ce privește dreptul la sănătate și libertatea de exprimare, dreptul la libertatea de întrunire pașnică, la libertatea de circulație. Nu sa înregistrat niciun progres în abordarea problemelor legate de tortura sistematică și alte forme de rele tratamente. O nouă lege a ONGurilor a fost adoptată ca urmare a implicării societății civile. Problemele ce țin de procesele echitabile au rămas nesoluționate.

Descarcă raportul aici: Drepturile Omului în Republica Moldova: Raport Anual 2020

Adaugă comentariu