Cerem instituirea unui Program Național de instalare de grupuri sanitare în interiorul școlilor

Amnesty International Moldova, împreună cu organizațiile societății subsemnate, reamintește, că respectarea condițiilor de sanitație în școli și aprovizionarea acestora cu apă, asigură protecția dreptului la instruire, a unui mediu sănătos și trai decent, garantat prin Constituția Republicii Moldova. Igiena este prioritară pentru sănătatea copiilor, mai ales în contextul pandemiei de Covid-19 care are o situație precară în Republica Moldova. Cel mai recent raport al Oficiului Avocatului Poporului pentru Drepturile Copilului cu privire la respectarea dreptului copilului la sănătate în școli, publicat în iunie 2021, arată că o treime din numărul instituțiilor de învățământ nu au acces la apă curentă.

Potrivit datelor Forumului Drepturilor Copilului/Drepturilor Omului din 2020 și ale unei cercetări elaborate de adolescenții de la Platforma Copiilor, în martie 2018, copiii au menționat că nu se simt în siguranță în toaletele școlare și preferă, atunci când este posibil, să evite utilizarea toaletei.

La ziua de azi, nu exista o statistică oficială a condițiilor de igienă în școlile din Republica Moldova. Conform datelor colectate de la organele locale în domeniul învățământului de (OLSDÎ) de către Amnesty International Moldova (în continuare AIM), la începutul anului 2021, în 217 școli din Republica toaleta se afla în exteriorul școlii, de cele mai multe în curtea școlii. Aceasta înseamnă, că în anul 2021, mii de copii din Moldova, merg la toaletă afară, pe orice anotimp. De cele mai multe ori aceste toalete, nu sunt dotate cu hârtie igienică și săpun, uscătoare sau alte lucruri necesare unui grup sanitar decent. Astfel de toalete sunt într-o stare proastă, fără cabine sau pereți de separare pentru a asigura intimitatea, fără iluminare sau încălzire în timpul iernii, fără lavoare, și sunt foarte rar curățate. În plus, aceste afectează mediul înconjurător, atunci când conținutul haznalelor se infiltrează în sol sau este deversat necontrolat în mediul înconjurător.

Un aspect grav pentru siguranța elevilor este faptul că aceste toalete nu asigură intimitate și siguranța. Aceste spații sunt periculoase pentru viața și siguranța elevilor noștri! Conform aceleași informații oferite de către direcțiile de învățământ din toată țara, copiii din 45 de școli nu au acces la apă potabilă.

Situația actuală ne demonstrează că autoritățile publice locale nu reușesc să soluționeze aceste probleme din cauza resurselor financiare limitate și a capacității administrative slabe la nivel local.

Planul de acțiuni al Guvernului pentru anii 2020-2023, la capitolul educație prevede renovarea grupurilor sanitare în 50 de instituții de învățământ general, până în august 2022. Însă, toți elevii din țară au nevoie de toalete sigure!

Cu fiecare zi ce trece, riscăm cu viața și sănătatea copiilor. Fără să știe dacă pagubele asupra sănătății copiilor se vor recupera vreodată.

Organizațiile Societății Civile semnatare înaintează această petiție:

  1. Cerem instituirea unui Program Național de instalare a grupurilor sanitare în interiorul școlilor.

Prin aceasta, cerem Guvernului și Parlamentului Republicii Moldova să planifice și să aloce resurse financiare în bugetul anului 2022, pentru construcția de toalete în interior în toate școlile din Republica Moldova, astfel încât, până la finele anului viitor această problemă să fie rezolvată. Soluționarea problemei școlilor cu toaletele în curte sau neconforme ar putea fi realizată anul viitor, prin instituirea unui Program Național de instalare a grupurilor sanitare în interiorul școlilor, prin alocarea de bugete la nivel central.

  1. Resursele financiare necesare pentru realizarea Programului Național trebuie să fie prevăzute în proiectul de Buget pentru anul 2022 si 2023, iar conținutul Programului trebuie să fie sincronizat cu Standardele Organizației Mondiale a Sănătății și Drepturile Omului cu privire la accesul la apă și igienă în școli a tuturor copiilor, inclusiv a celor cu necesități speciale. Cerem ca Programul Național de instalare de grupuri sanitare în interiorul școlilor să conțină mecanisme clare și norme de implementare imediate pentru soluționarea problemei igienei neconforme în școli.

Toți elevii din toate școlile din Republica Moldova au nevoie de condiții de igienă decente!

Accesul la condiții adecvate de sanitație și igienă în instituțiile de învățământ contribuie la asigurarea unui mediu sănătos de învățare, la diminuarea răspândirii bolilor și influențează pozitiv procesul de școlarizare și învățare.

Organizațiile semnatare:

Persoana de contact:

Iulia Nazaria,

e-mail: campaigner@amnesty.md

telefon: +37369923123