CE SUNT DREPTURILE OMULUI?

Drepturile omului sunt un set de necesităţi fundamentale sau garanţii care protejează indivizii şi grupurile în faţa acţiunilor sau inacţiunilor care aduc atingere libertăţilor fundamentale şi demnităţii umane. Ele sunt inerente tuturor fiinţelor umane, ceea ce înseamnă că nici un om, oriunde nu s-ar afla, nu poate fi vreodată lipsit de drepturile sale, în orice circumstanţe şi indiferent de motiv. Evoluţia drepturilor omului este adînc înrădăcinată în lupta pentru libertate şi egalitate de peste tot în lume. Drepturile omului nu trebuie să fie oferite, cumpărate, meritate, cîştigate sau moştenite. Ele ne aparţin doar pentru că suntem fiinţe umane.