Audierile CIJ cu referire la presupusele încălcări ale Convenției privind genocidul de către Israel reprezintă un pas important în protecția civililor palestinieni

Un caz juridic din Africa de Sud susține că statul Israel își încalcă obligațiile care îi revin în temeiul Convenției ONU privind genocidul. Procedurile Curții Internaționale de Justiție privind acest caz ar putea contribui la protejarea civililor palestinieni, ar putea pune capăt catastrofei umanitare provocate în Fâșia Gaza ocupată și ar putea oferi o rază de speranță pentru justiția internațională, a declarat Amnesty International.

Africa de Sud a depus o cerere în care susține că actele Israelului și lipsa de acțiune a acestuia în ceea ce privește palestinienii din Gaza, în urma atacurilor din 7 octombrie 2023 ale Hamas și ale altor grupuri armate, au un caracter de genocid. În cererea Africii de Sud se solicită instanței să dispună “măsuri provizorii” pentru a proteja poporul palestinian din Gaza. Aceasta include solicitarea adresată Israelului de a opri imediat atacurile militare care “constituie sau dau naștere la încălcări ale Convenției privind genocidul” și de a anula măsurile conexe care echivalează cu pedeapsa colectivă și strămutarea forțată. Audierile inițiale au loc la Curtea Internațională de Justiție de la Haga la 11 și 12 ianuarie.

În timp ce Statele Unite continuă să își folosească dreptul de veto pentru a împiedica Consiliul de Securitate al ONU să ceară o încetare a focului, crimele de război și crimele împotriva umanității sunt numeroase, iar riscul de genocid este real.

Agnès Callamard, Amnesty International 

Amnesty International nu a stabilit că situația din Gaza reprezintă un genocid. Cu toate acestea, există semnale de alarmă, având în vedere numărul deceselor și amploarea distrugerii. Peste 23.000 de palestinieni au fost uciși în doar trei luni și alți 10.000 de palestinieni dispăruți sub dărâmături, presupuși morți, precum și o creștere înspăimântătoare a retoricii dezumanizante și rasiste împotriva palestinienilor din partea anumitor oficiali guvernamentali și militari israelieni. Acest lucru, împreună cu impunerea de către Israel a unui asediu ilegal în Gaza, care a tăiat sau a restricționat accesul populației civile la apă, produse alimentare, asistență medicală și combustibil, provoacă suferință enormă și pune în pericol supraviețuirea celor din Gaza.

“Nu se vede sfârșitul pentru suferința umană în masă, devastarea și distrugerea la care suntem martori în fiecare oră în Gaza. Riscul ca Gaza să fie transformată din cea mai mare închisoare în aer liber din lume într-un cimitir uriaș a devenit realitate, în mod dezastruos, chiar sub ochii noștri”, a declarat Agnès Callamard, Secretarea Generală Amnesty International Moldova.

“În timp ce Statele Unite continuă să își folosească dreptul de veto pentru a bloca Consiliul de Securitate al ONU să ceară o încetare a focului, crimele de război și crimele împotriva umanității sunt numeroase, iar riscul de genocid este real. Statele au obligația de a preveni și pedepsi genocidul și alte crime atroce. Examinarea de către CIJ a comportamentului Israelului este un pas vital pentru protejarea vieților palestinienilor, pentru a restabili încrederea și credibilitatea în aplicarea universală a dreptului internațional și pentru a deschide calea către justiție și reparații pentru victime.”

Toate statele au obligația juridică internațională de a acționa pentru a preveni genocidul în temeiul Convenției privind prevenirea și reprimarea crimei de genocid din 1948 și, așa cum a stabilit anterior CIJ, în temeiul dreptului cutumiar. Aceasta înseamnă că obligația de a preveni este obligatorie pentru toate statele, inclusiv pentru statele care nu sunt părți la Convenție. La 16 noiembrie 2023, un grup de experți ai ONU a avertizat cu privire la un “genocid în devenire” în teritoriile palestiniene ocupate și în special în Gaza.

“Este greu de supraestimat amploarea devastării și a distrugerii care a avut loc în Gaza în ultimele trei luni. O mare parte din nordul Gaza a fost distrusă și cel puțin 85% din populația din Gaza este acum strămutată în interiorul acesteia. Mulți palestinieni și experți în drepturile omului consideră că acest lucru face parte dintr-o strategie israeliană de a face Gaza “de nelocuit”. Acest lucru a fost însoțit de declarații îngrijorătoare din partea unor oficiali israelieni care pledează pentru deportarea ilegală sau transferul forțat al palestinienilor în afara Gaza și de utilizarea unei retorici dezumanizante”, a declarat Agnès Callamard.

“În așteptarea unei decizii finale a Curții Internaționale de Justiție cu privire la comiterea crimelor de genocid și a altor crime de drept internațional, o ordonanță urgentă de punere în aplicare a măsurilor provizorii ar fi un soluție importantă de a preveni decesele, distrugerea și suferința civililor și de a oferi o avertizare altor state că nu trebuie să contribuie la încălcări grave și crime împotriva palestinienilor.”

Context

Genocidul este definit ca fiind anumite acte comise cu “intenția de a distruge, în totalitate sau parțial, un grup protejat”, cum ar fi un grup național, etnic, religios și rasial.

Măsurile provizorii solicitate de Africa de Sud includ apeluri adresate Israelului de a renunța la actele care intră sub incidența articolului II din Convenția privind genocidul, inclusiv “uciderea membrilor unui grup protejat” și “impunerea deliberată asupra grupului a unor condiții de viață menite să ducă la distrugerea fizică totală sau parțială a acestuia”. În acest sens, se solicită Israelului să pună capăt strămutării forțate și privarea palestinienilor de accesul la hrană, apă, asistență umanitară și medicamente. În temeiul Convenției, nimeni, inclusiv cei mai înalți oficiali guvernamentali, nu poate pretinde la imunitate personală pentru orice presupuse fapte.

Cererea Africii de Sud la CIJ citează dovezile adunate de Amnesty International, care documentează dovezile condamnabile de crime de război și alte încălcări ale dreptului internațional de către forțele israeliene în bombardarea intensă a Fâșiei Gaza, inclusiv atacuri directe asupra civililor și obiectelor civile, atacuri fără discriminare și alte atacuri ilegale, strămutarea forțată a civililor și pedeapsa colectivă a populației civile. Acesta citează, de asemenea, cercetări efectuate de Amnesty International care subliniază faptul că sistemul israelian de dominație și opresiune a palestinienilor echivalează cu apartheidul.

Amnesty International condamnă, de asemenea, crimele de război comise de Hamas și de alte grupuri armate la 7 octombrie, inclusiv luarea de ostatici și uciderea deliberată a civililor, precum și continuarea atacurilor fără discriminare cu rachete.

Organizația a solicitat de nenumărate ori investigarea încălcărilor dreptului internațional de către toate părțile și o încetare imediată a focului, eliberarea tuturor ostaticilor civili deținuți de grupurile armate din Gaza, eliberarea palestinienilor reținuți în mod arbitrar de către Israel și încetarea asediului ilegal și inuman al Israelului asupra Gazei.

Taguri