Europa: Curtea Europeană a Drepturilor Omului stabilește un precedent esențial prin hotărârea pronunțată într-un caz istoric privind clima

După pronunțare hotărârii Curții Europene a Drepturilor Omului (CEDO) în trei cazuri istorice privind clima, în care au fost implicați un grup de femei elvețiene în vârstă, șase tineri portughezi și un fost primar francez și membru al Parlamentului European, Mandi Mudarikwa, șeful departamentului de litigii strategice al Amnesty International, a declarat:

“Curtea Europeană a Drepturilor Omului a creat astăzi un precedent esențial și istoric prin hotărârea pronunțată în cazul femeilor elvețiene, constatând că guvernul elvețian nu și-a respectat obligațiile care îi revin în temeiul Convenției Europene privind schimbările climatice, inclusiv prin faptul că nu a stabilit limite clare pentru emisiile de gaze cu efect de seră și nu și-a îndeplinit obiectivele anterioare de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră.

Determinarea și tenacitatea solicitanților în toate cele trei cazuri de a căuta dreptate climatică prin intermediul instanțelor a fost remarcabilă și încurajatoare. Recunoaștem în special curajul tinerilor implicați, care au căutat să își protejeze nu doar viitorul lor, dar și pe cel al generațiilor viitoare.

Hotărârea în cazul elvețian consolidează căile legale de obținere a justiției climatice prin intermediul CEDO. Este extrem de semnificativ faptul că CEDO a recunoscut prejudiciul cauzat reclamanților de schimbările climatice și că guvernul elvețian a făcut prea puțin pentru a reduce emisiile de gaze cu efect de seră și pentru a-i proteja în mod adecvat.

Hotărârea CEDO trimite un mesaj puternic pentru factorii de decizie politică din țările europene că statele trebuie să își intensifice eforturile pentru a combate schimbările climatice. Observăm că deciziile CEDO de a respinge celelalte două cazuri legate de climă s-au bazat pe considerente procedurale, mai degrabă decât pe meritele respective ale fiecărui caz.

Litigiile strategice pot contribui la asigurarea justiției climatice și la protejarea drepturilor a miliarde de oameni împotriva încălzirii globale, în special a celor mai marginalizați, și vor aduce beneficii – așa cum am văzut astăzi în cazul elvețian. ”

Context

CEDO s-a pronunțat în trei cazuri privind clima. În cauza Klimaseniorinnen Schweiz și alții împotriva Elveției, un grup care reprezintă mai mult de 2.500 de femei elvețiene în vârstă a susținut că eșecul guvernului lor de a atenua în mod adecvat încălzirea globală a încălcat drepturile lor la sănătate și la viață și le expune la riscul de a muri în timpul valurilor de căldură.

În cauza Duarte Agostinho și alții împotriva Portugaliei și a altor 31 de state, șase tineri portughezi au susținut că țările obligate prin Convenția Europeană a Drepturilor Omului – cele 27 de state membre ale UE, precum și Regatul Unit, Elveția, Norvegia, Rusia și Turcia – au încălcat mai multe drepturi ale omului după ce valurile de căldură și incendiile de pădure le-au închis școlile și le-au pus în pericol sănătatea. Amnesty International a prezentat o intervenție comună a unei terțe părți în acest caz privind obligația guvernelor de a crea politici climatice care să protejeze drepturile persoanelor din afara granițelor lor.

În cel de-al treilea caz, Damien Carême, un fost primar din Grande-Synthe, o suburbie a orașului Dunkerque din nordul Franței, a susținut că guvernul francez și-a neglijat obligația de a proteja viața prin faptul că nu a luat suficiente măsuri pentru a preveni schimbările climatice și, prin urmare, a sporit riscul de inundații viitoare în zonă.

Dreptul la un mediu curat, sănătos și durabil a fost recunoscut în mod universal de Adunarea Generală a ONU în 2022. Amnesty International face parte dintr-o coaliție care solicită adoptarea unui protocol adițional privind acest drept la Convenția Europeană a Drepturilor Omului, care ar contribui la consolidarea și clarificarea jurisprudenței CEDO privind protecția mediului, inclusiv schimbările climatice.

Taguri