Moldova: AIM a organizat o prelegere cu tema „VIOLENȚA DOMESTICĂ – violare a drepturilor omului. Standarde internaționale și context național”.

Amnesty International Moldova (AIM) a organizat o prelegere cu tema „VIOLENȚA DOMESTICĂ – violare a drepturilor omului. Standarde internaționale și context național” pentru studenții/tele Universității de Studii Politice și Economice Europene „Constantin Stere” din Chișinău.
Colega noastră, Cristina Snegur, coordonatoarea programului „Legal and Advocacy”, a reușit să aducă în atenția celor prezenți formele, metodele și factorii care contribuie la apariția violenței domestice. De asemenea, au fost elucidate aspectele istorice și conceptuale ale violenței domestice, precum și detalii despre abordarea fenomenului în tratatele internaționale și în legislația națională.
În cadrul discuțiilor, participanții au fost încurajați să exploreze mai profund problema violenței domestice, fiind îndrumați să consulte suportul de curs gratuit „Confruntarea și combaterea violenței în bază de gen”, accesând academy.amnesty.org/learn.
Acest eveniment nu doar a avut scopul de a informa, dar și de a inspira implicarea tinerilor/elor în acțiuni de diminuare a violenței domestice, contribuind la crearea unei societăți mai juste și mai sigure pentru toți membrii săi.

Taguri