Moldova: Noua definiție a trădării de patrie, adoptată de Parlament, amenință libertatea de exprimare

După adoptarea amendamentelor la Codul Penal de către Parlamentul Republicii Moldova care redefinesc „tădarea de patrie”, Veaceslav Tofan, directorul executiv al Amnesty International Moldova, a declarat:

„Modificarea Codului Penal al Republicii Moldova, adoptată de Parlament, este alarmantă. Definiția lărgită a trădării de patrie este vagă și deschisă abuzurilor, reprezentând o amenințare deosebită la adresa dreptului la libertatea de exprimare. Această nouă definiție a trădării de patrie ar putea fi folosită pentru a viza disidența politică și vocile critice sub pretextul contracarării influenței străine răuvoitoare. Îngrijorător este faptul că această lege riscă să incrimineze puncte de vedere și opinii care ar trebui protejate conform dreptului internațional.

Această nouă definiție a trădării de patrie ar putea fi folosită pentru a viza disidența politică și vocile critice sub pretextul contracarării influenței străine răuvoitoare.

Veaceslav Tofan, director executiv al Amnesty International Moldova

„Cerem Parlamentului să abroge această legislație și îl îndemnăm președintele țării să nu o promulge. Autoritățile moldovenești trebuie să se asigure că orice lege care restricționează dreptul la libertatea de exprimare, precum și orice măsuri de punere în aplicare a legislației în interesul securității naționale, respectă cerințele dreptului internațional al drepturilor omului privind legalitatea, legitimitatea, necesitatea și proporționalitatea, precum și principiul nediscriminării.

Context

La 30 mai, Parlamentul Republicii Moldova a aprobat în a doua și ultima lectură ultimele modificări propuse la Codul penal. Această legislație va fi promulgată de îndată ce va fi semnată de președinte.

Modificările propuse la Codul penal care vizează trădarea de patrie au fost făcute publice la 24 mai de către partidul de guvernământ Acțiune și Solidaritate (PAS), reprezentanți ai Serviciului de Securitate și Informații, Procuraturii Generale și Ministerului Justiției. Potrivit autorilor legii, modificările vizează ceea ce este descris ca fiind „trădare pe timp de pace”, extinzând definiția juridică a infracțiunii și domeniul de aplicare a acesteia, care în prezent se aplică doar pe timp de război, și eliminând cerința ca astfel de acțiuni să provoace daune directe statului.

Amendamentul introduce, de asemenea, un tip suplimentar de „ trădare de patrie”, care constă în asistarea unui stat străin, a unei organizații străine, a unei „entități neconstituționale” nedefinite sau a reprezentanților acestora, în desfășurarea de „activități ostile împotriva securității statului”, inclusiv „prin campanii de dezinformare”.

Taguri