Italia: Hotărârea privind scandalul politicilor discriminatorii în materie de locuințe împotriva romilor trebuie să determine autoritățile să acționeze

Decizia unanimă a Comitetului European pentru Drepturi Sociale al Consiliului Europei, conform căreia Italia a încălcat în mod grav și sistematic Carta Socială Europeană în ceea ce privește situația locuințelor din comunitățile de romi, trebuie să anunțe o schimbare în politicile locative discriminatorii ale Italiei, a declarat Amnesty International.

„Decizia de astăzi confirmă ceea ce se știe de mult timp și ceea ce a fost reclamat în mod repetat: faptul că comunitățile de romi din Italia s-au confruntat și continuă să se confrunte cu o discriminare generalizată, sistemică și de lungă durată și cu un tratament inegal în ceea ce privește locuințele”, a declarat Elisa De Pieri, cercetător regional al Amnesty International.

„Comunitățile de romi au fost supuse unor condiții de trai segregate din punct de vedere etnic în locuințe care nu corespund standardelor, au fost în mare parte excluse de la locuințele sociale și au fost expuse la evacuări forțate pe scară largă, care au lăsat mii de persoane fără adăpost.”

Decizia Comitetului European al Drepturilor Sociale a fost un răspuns la o plângere depusă de Amnesty International la 18 martie 2019, care s-a bazat pe cercetări efectuate mai mult de un deceniu de organizație și de parteneri cu privire la situația locuințelor pentru romi, în special în orașele Roma, Milano și Napoli.

Comitetul a decis că Italia nu și-a respectat obligațiile pentru toate capetele de acuzare invocate, în ciuda progreselor limitate și sporadice pe care guvernul italian le-a prezentat în timpul procedurii. Comitetul a constatat că evacuările forțate rămân o „practică curentă” pe care guvernul a recunoscut-o și că Italia nu a reușit să adopte un cadru juridic care să asigure căi de atac atunci când acestea au loc. De asemenea, el a afirmat că „în practică, segregarea comunităților de romi din Sinti și Caminanti continuă să existe”.

Italia va trebui acum să ia măsuri nu numai pentru a asigura locuințe adecvate, nesegregate și nediscriminatorii pentru romi, ci și pentru a oferi remedii care să permită o formă de justiție mult așteptată pentru cei care au fost victime ale discriminării și segregării.

„Mii de persoane ale căror condiții de viață precare au fost documentate Amnesty International de mai bine de un deceniu în comunitățile lor, continuă să se confrunte cu tipurile de încălcări menționate în plângerea noastră. Această decizie trebuie să tragă în sfârșit o linie după decenii de discriminare”, a declarat Elisa De Pieri.

„De asemenea, autoritățile trebuie să facă tot ceea ce este necesar pentru a aborda cauzele profunde ale rasismului împotriva romilor și pentru a pune capăt, odată și pentru totdeauna, încălcărilor continue ale drepturilor omului împotriva romilor.”

Context

Plângerea depusă de Amnesty International la Comitetul European al Drepturilor Sociale la 18 martie 2019 a documentat evacuările forțate, utilizarea continuă a taberelor segregate, care prezintă locuințe de calitate inferioară și lipsa accesului egal la locuințe sociale.

Comitetul, care este organismul de monitorizare a Cartei Sociale Europene, un tratat care garantează drepturile sociale și economice fundamentale, a declarat plângerea admisibilă. Astfel, Comitetul a luat din proprie inițiativă o măsură rară, ordonând autorităților italiene să ia măsuri imediate pentru a pune capăt evacuărilor forțate.

La momentul depunerii plângerii de către Amnesty, în Italia, aproximativ 26 000 de romi locuiau în așezări și centre segregate, în condiții inferioare standardelor. În prezent, peste 15.000 de persoane de etnie romă mai locuiesc în așezări formale și informale și continuă să se confrunte cu condiții de trai discriminatorii și segregate din punct de vedere etnic în locuințe care nu corespund standardelor. Așezările informale rămân vulnerabile la evacuările forțate, care nu au fost scoase în afara legii, contrar dreptului internațional.

În ultimele două decenii, diferite organizații pentru drepturile omului din cadrul ONU, UE și Consiliul Europei au constatat că Italia nu și-a respectat obligațiile în materie de drepturile omului în ceea ce privește comunitatea romă.

Informații actualizate în mod regulat privind situația romilor care trăiesc în așezări formale și informale sunt disponibile la Associazione 21 luglio Il Paese Dei Campi – Mappa

 Vezi aici – https://www.amnesty.org/en/latest/campaigns/2016/04/roma-on-the-margins-housing-rights-denied/  

Textul integral al plângerii depuse de Amnesty International și alte documente conexe privind situația locuințelor pentru romi sunt disponibile aici.

Taguri